Danskt & svenskt

Danskt & svenskt

"Ledighet" och "smalhals"

AktuelltPosted by Kerstin Wed, January 13, 2010 14:31:04

I Danmark oroar man sig för det ekonomiska läget. Medan andra länder förefaller vara på väg ut ur den ekonomiska krisen, ser det fortfarande dystert ut för danskarna. Ordet för dagen är ”smalhals” – d.v.s. kärvare villkor. Uttrycket förekommer i allt fler sammanhang; nu väntar ”smalhals” för byggföretagen, pensionsbolagen, kommunerna – och för danskarna i gemen. Arbetslösheten (”ledigheden”) är på väg uppåt, skatteintäkterna minskar, exportsiffrorna dalar, och det behövs kraftfulla åtgärder för att komma på rätt köl igen, påpekar man från flera håll.

Frågan är förstås vad den växande danska arbetslösheten betyder för skåningarna. Många – inte minst ungdomar – arbetar fast eller tillfälligt på andra sidan bron. Och det är ungdomarna som drabbas hårdast när arbetslösheten nu ökar i Danmark.

Läs mer här och här.